NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD BEST

12 mrt 2019 - Er val wel wat te kiezen op 20 maart
Twee kanjers, de eerste uit de wereld van de makelaardij, de tweede als voormalig gezagvoerder op de koopvaardij. Velen van u zullen deze heren kennen als betrouwbare, beminnelijke, maar vooral ook vasthoudende figuren in de Veldhovense samenleving en ook ver daarbuiten. Zij zullen zeker kunnen bijdragen aan het regionale geluid dat.....
Lees verder »

8 feb 2019 - Voldoende, veilig en schoon water!: de lijsttrekker voor waterschap De Dommel stelt zich voor
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de.....
Lees verder »

29 jan 2019 - Warmtefonds
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

5 jun 2018 - Veel onduidelijkheid over huisvuilbeleid
Naar aanleiding van de onrust en onduidelijkheid betreffende het huisvuilbeleid heeft de VVD-fractie gisteren vragen gesteld aan wethouder Rik Dijkhoff. De VVD is van mening dat er veel onduidelijkheid en weinig draagvlak onder de inwoners is. Recycling van grondstoffen is natuurlijk belangrijk, maar daar zijn meerdere mogelijkheden voor.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

23 mei 2018 - Rik Dijkhoff en Harry Smits geïnstalleerd
Tijdens de raadsvergadering van dinsdagsavond is Rik Dijkhoff geïnstalleerd als wethouder en Harry Smits als raadslid. Het raadsbreed gedragen beleidsakkoord nadert z'n voltooiing. Zo worden het raamwerk en de doelstellingen voor de komende vier jaar aan de voorkant vastgesteld met alle partijen. Rik en Harry gaan.....
Lees verder »

16 mei 2018 - Harry Smits terug in de raad
Een bekend gezicht in de Bestse politiek keert terug in de gemeenteraad. Harry Smits zal volgende week opnieuw de gelederen van de VVD komen versterken. Smits stond te laag op de lijst om in de raad te blijven, maar aange-
zien de VVD een wethouder levert en de nummer 7 op de lijst zich heeft teruggetrokken, keert Smits terug.....
Lees verder »

14 feb 2018 - Voor ons Best
Tijdens een wandeling door ons dorp kan iedereen het zien: Best is een prachtig dorp. Om te wonen, te werken, op te groeien, te ondernemen of gewoon om van te genieten. Dankzij de VVD is ons centrum de afgelopen jaren nog mooier geworden en kun je er gezellig een terrasje pikken en winkelen. Dit geldt ook voor de winkelcentra in.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Ilona Vink-Bressers benoemd tot raadslid
Tijdens de raadsvergadering van maandagavond 8 januari 2018 is Ilona Vink-Bressers benoemd tot raadslid voor
de VVD in de gemeente Best. Zij vervangt Rebecca Baart die in december afscheid nam als gevolg van haar
verhuizing. Ilona gaat zich inzetten binnen het Domein Samenleving. Na het afleggen van de eed was het.....
Lees verder »

28 nov 2017 - VVD Best heeft kandidatenlijst vastgesteld
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november hebben de leden van de Bestse VVD met unanimiteit
de door het bestuur voorgestelde advieslijst goedgekeurd en daarmee de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Bestuur en fractie van VVD Best gaan met deze lijst en met een gedegen programma met groot vertrouwen.....
Lees verder »

21 sep 2017 - VVD Best kiest voor behoud van zelfstandigheid
De VVD Best kiest voor een intensievere samenwerking in de regio vanuit zelfstandigheid van de gemeente Best. De discussie die op dit moment in de regio wordt gevoerd over de bestuurlijke toekomst geeft keuze uit een viertal scenario's. Deze variëren van zelfstandigheid tot een fusie met randgemeenten of de gemeente Eindhoven.....
Lees verder »

13 sep 2017 - Twee nieuwe burgerleden voor VVD Best
Tijdens de raadsvergadering van 11 september heeft Maarten Swinkels zijn functie als burgerlid voor de VVD in
Best neergelegd om plaats te maken voor twee nieuwe jongere burgerleden. Maarten is sinds 2014 actief geweest
als burgerlid binnen het domein Leefomgeving. Hij heeft met zijn grote kennis van Best en de Bestse.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»