AGENDA VVD BEST
ACTIVITEIT

Openbare Raadsavond
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsavond (Thema)
(agenda en stukken)  ¹)
Opleiding en Training: Debattechniek II
Locatie: Partycentrum Den Heuvel te Mierlo
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
VVD Brainportregio meets Dutch Design Netwerk Event
Locatie: New Plug-in City, Strijp-S te Eindhoven
Openbare Raadsavond
(agenda en stukken)  ¹)
Najaars-ALV van de VVD-Regio Zuid
Locatie: Dongen (nadere details volgen)
ALV-2 VVD-Regio Zuid (Verkiezingsprogramma en groslijsten WS en PS)
Locatie: Dongen (nadere details volgen)
Openbare Raadsavond (Begroting 2019)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsavond (Vaststelling Begroting 2019)
(agenda en stukken)  ¹)
Najaarscongres VVD
Locatie: 1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1 te 5222 AA 's-Hertogenbosch
Openbare Raadsavond
(agenda en stukken)  ¹)
ALV-3a Regio Zuid (Vaststellen Kieslijst waterschap De Dommel)
Locatie: MFA Het Klooster, Past. Clercxstraat 50-52 te 5465 RJ Zijtaart
ALV-3b Regio Zuid (Vaststellen Kieslijst Prov. Staten Noord-Brabant)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
Openbare Raadsavond (Thema)
(agenda en stukken)  ¹)
VVD Brabantdag georganiseerd door de VVD Statenfractie
Locatie: Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 5216 TV 's-Hertogenbosch
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Nieuwjaarsreceptie VVD-Regio Zuid (tevens dag van de Lokale Netwerken)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap
Locatie: zie de u toegezonden formulieren
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier


¹) U moet zelf doorklikken in het maandoverzicht op de gewenste datum.

24-09-2018  19.30u

01-10-2018  19.30u

06-10-2018  10.00u

08-10-2018  19.30u

20-10-2018  15.00u

22-10-2018  19.30u

27-10-2018  10.00u

27-10-2018  11.00u

29-10-2018  19.30u

05-11-2018  19.30u

12-11-2018  18.30u

24-11-2018  10.00u

26-11-2018  19.30u

26-11-2018  20.00u

29-11-2018  20.00u

03-12-2018  19.30u

08-12-2018  10.00u

10-12-2018  19.30u

26-01-2019    n.n.b.

20-03-2019  07.30u

23-05-2019  07.30u
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________