ANTOINE WALRAVEN LIJSTTREKKER VVD IN BEST
Best, 6 november 2009.

Op 4 november is tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD afdeling Best de huidige fractievoor-zitter Antoine Walraven unaniem tot nieuwe lijstrekker verkozen voor de komende gemeenteraadsverkie-zingen in maart 2010.


Antoine Walraven is 42 jaar, getrouwd met Susan en vader van Stijn en Jasper. Hij is meerdere jaren lid van de gemeenteraad en in het dagelijkse leven werkzaam als commercieel manager bij Louter Projectmanagement BV. Op de tweede plaats op de lijst staat een nieuwkomer, John Verheijen. De afgelopen periode heeft hij zich als lid van de schaduwfractie goed voorbereid voor zijn beoogd lidmaatschap van de gemeenteraad. Raadslid en oud-wethouder Ria Buis staat op de derde plaats en op de vierde en vijfde plaats staan oud-raadslid Harry Smits en huidig wethouder Mari Vervaart.

Raadslid Ellen van Gijsel is op eigen verzoek lager op de lijst geplaatst vanwege haar drukke werkzaam-heden. Naast John Verheijen staan op de lijst nog drie nieuwe gezichten: Linda Scheepers, Ton Schmitz en Hans van der Spek.

De VVD heeft hiermee gekozen voor een lijst met een
evenwichtige samenstelling: enerzijds veel ervaring en
maatschappelijke bindingen in de Bestse gemeenschap,
anderzijds nieuwe gezichten die in de toekomst voor
continuïteit en frisse ideeën kunnen zorgen.

Na de Algemene Ledenvergadering heeft de fractie be-
sloten om Mari Vervaart als kandidaat-wethouder naar
voren te schuiven.
Felicitaties van de voorzitter, Michèl van Eekhout (l)
De vastgestelde kandidatenlijst ziet er dan als volgt uit:

  1. Walraven A.A.M.J.
  2. Verheijen J.H.E.
  3. Buis M.J.G.
  4. Smits H.A.J.
  5. Vervaart M.
  6. Schmitz A.L.J.M.
  7. Spek JC van der
  8. Scheepers L.T.M.
  9. Gijsel-van Gaalen E.J.W. van
10. Beije-Buijs N.M.
11. Krol A.A.C.
12. Ham R.A.M. van
13. Groenen J.M.A.H.
14. Kinderen Ch.C.A.M. der
15. Vries-Rooyakkers C.L. de
16. Dorsser A. van
17. Uittenbogaard A.J.
18. Hoeben H.A.J.M.
19. Hoefnagels S.J.H.
20. Koster-van der Most H.A.
21. Eekhout M.M.I.M. van
22. Swinkels G.J.
23. Aartsen L.


(Antoine)
(John)
(Ria)
(Harry)
(Mari)
(Ton)
(Hans)
(Linda)
(Ellen)
(Nienke)
(Anton)
(Ronny)
(Joost)(Arnold)
(Henk)
(Suzanne)
(Henriette)
(Michèl)
(Gerrit-Jan)
(Louis)
Een gezellige, maar vooral ook vlot verlopen kandidaatstellingsvergadering van de VVD Best


m
m
v
m
m
m
m
v
v
v
m
m
m
m
v
m
m
m
v
v
m
m
m


Moereind 6
Gansvelden 9
Rendierhei 93
Dennenhei 7
Sophialaan 13
Spoeleind 25
Ferdinand Bolstraat 12
St Antoniusweg 18
Oirschotseweg 36
Zwerfvelden 20
Hoogvelden 7
Turfheuvel 12
Klaverhoekseweg 19
Joh. Vermeerstraat 25
Arnold P Nosseklaan 9
Bakpers 5
Els 5
Oranjestraat 32
Dorsvelden 5
Vogelhei 14
Plaggenhei 7
Nieuwstraat 52
Lidwinahof 22


5685 DX
5685 HB
5685 HS
5685 GB
5684 LB
5685 EG
5684 AN
5684 LX
5684 NK
5685 HR
5685 JM
5685 CA
5681 PW
5684 AT
5683 PH
5683 NL
5682 HV
5682 CC
5685 JG
5685 GR
5685 GJ
5683 KD
5683 DN


Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best
Best