KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ARNOLD
Best, 29 april 2009

Arnold Uittenbogaard, lid van het bestuur VVD afdeling Best, heeft op
29 april jl. uit handen van de burgermeester dhr. Y. Kortman de
koninklijke onderscheiding als lid in de orde van Oranje Nassau mo-
gen ontvangen.


Arnold is al enkele decennia in zijn vrije tijd actief als bestuurder en vrijwilli-
ger bij verschillende instellingen op maatschappelijke en sociaal-cultureel
gebied. Uit hoofde van zijn beroep is de heer Uittenbogaard zeer actief
betrokken geweest bij verschillende advies- en overlegorganen binnen het
Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht.
Een aantal van  deze nevenfuncties vloeiden rechtstreeks voort uit zijn
functie.

Zevenaar
Al sinds 1989 is de Arnold bestuurslid van een plaatselijke afdeling van de
VVD. Tot 1997 in Zevenaar (secretaris) en sindsdien in Best. Van 1990 tot
1998 is hij bestuurslid geweest van Carnavalsvereniging De Batavijven in
Zevenaar. In 1991 was hij de stadsprins van Zevenaar.

Bestuursfuncties
Na zijn pensionering in 1993 heeft Arnold diverse bestuursfuncties aanvaard bij verschillende in-stellingen op maatschappelijk en sociaal/cultureel gebied. Hij is onder meer secretaris bij de ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen) (1993-1999), interim-voorzitter bij het Gehandicapten Platform Best (2002-2003) en voorzitter van het Bewonersoverleg Salderes (sinds 1999).

Sinds 2004 is hij lid van het Dagelijks Bestuur van het GOEB, waar hij de functie van penning-meester voor zijn rekening neemt. Het GOEB is het overkoepelend orgaan van alle bewonersover-leggroepen in Best.

Ook bij carnavalsvereniging De Heikriekels was hij gedurende een aantal jaren penningmeester. Hij is lid van die vereniging sinds 1999.


UITTENBOOGAARD