OVERLAST IN HEUVELEIND
Best, 21 mei 2009

Onlangs heeft een inwoner van Best, de heer V. Baks, Praalheuvel 20 in Best, namens de buurtbewoners van Seinheuvel en Praalheuvel, zich tot de VVD fractie gewend met een aantal klachten waarvoor zij al enige jaren de aandacht proberen te krijgen van de gemeente.

Het gaat hier om:
• de bestrating welke vol gaten zit (is nog steeds een noodweg!);
• de drainage van het daarbij gelegen veld werkt niet, blijft langdurig water op staan;
• de skatebaan daar in de buurt ligt vol met glas;
• het huisje bij de skatebaan is half afgebrand;
• op het gras wordt regelmatig wild geparkeerd en er wordt rondgereden als de kinderen daar aan het spelen zijn;
• ’s nachts  staan er regelmatig auto’s geparkeerd, waarbij het vermoeden bestaat dat er in drugs wordt gehandeld;
• het beoogde speelterrein ligt vol met hondenpoep.

Sinds 2006 proberen de buurtbewoners contact te krijgen met de gemeente, die hen alleen maar verwijst naar het telefoonnummer 360360. Ook dat is regelmatig geprobeerd echter zonder bevredigend resultaat.

De vraag van de VVD-fractie is: "Wat denkt uw college aan deze problemen te gaan doen en op welke termijn?"

Graag de problemen aanpakken in samenspraak met de omwonenden van Praalheuvel en Seinheuvel. De omwonenden zelf hebben al regelmatig, schriftelijk, oplossingen aangedragen echter zonder dat daar adequaat op heeft gereageerd.

De fractie wil graag dat de brief behandeld wordt bij de ingekomen stukken.

Ellen van Gijsel
Raadslid VVD Best
Tel.: 0499-390381
Stuur me een mail