VVD-FRACTIE STELT VRAGEN OVER MONUMENT
Naar aanleiding van het voornemen van het college om  tot een gedenkte-ken te komen dat recht doet aan de bijzondere positie die onze gemeente heeft ingenomen in de strijd om de openstelling van het Burgerlijk Huwelijk voor paren van gelijk geslacht, heeft de VVD Best vragen gesteld aan het college. De belangrijkste vraag is: waarom neemt het college het advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst over, in plaats van de wens van de aanvragers van de subsidie voor een monument, de Stichting Vrienden van de Gay Krant, te honoreren.

Het initiatief voor het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor twee personen van hetzelfde geslacht is destijds in Best ontstaan. Onze gemeente was bereid om, met een proefproces als
Best, 10 juni 2009


inzet, twee mensen van gelijk geslacht te laten trouwen. Als resultaat heeft Nederland in 2001 besloten het burgerlijk huwelijk ook open te stellen voor homo- en lesbienneparen. Dit besluit heeft navolging gekregen in tal van landen in de wereld.

De VVD-fractie is trots op de Bestenaren die baanbrekend werk hebben gedaan voor Nederland en de rest van de wereld. De doelstelling van het oprichten van dit monument is volgens VVD Best ook het eren van deze voorvechters zoals Henk Krol en Jan Wolter Wabeke. De Stichting Vrienden van de Gay Krant, maar ook organisaties als COC, Embrace Pink, HLBF en De Robert Long Foundation, zien ook liever het monument dan een muziekstuk. Het beeld van kunstenaar Hans van Eerd was al uitgezocht. De kosten van een muziekstuk zijn ongeveer € 10.000,00 hoger.

De VVD-fractie kan zich niet vinden in het argument van de commissie dat een "niet tijd- en plaatsgebonden" muziekstuk meer voordelen oplevert. De VVD-fractie pleit voor een tastbare herinnering in de vorm van een beeld. Zichtbaarheid is een onmisbaar element in ieder emancipatieproces. De komst van een fysiek monument heeft volgens ons een aantal voordelen voor Best. Dit zal positieve publiciteit opleveren en de gelegenheid bieden om het historisch belang van het homohuwelijk en de rol van Best te onderstrepen.

De Gay krant is bereid om de plechtige onthulling ervan onder de aandacht te brengen bij haar 110.000 lezers. Wij kunnen dit monument benutten om Best te profileren als de gemeente waar veel homoparen willen trouwen. Dit kan ook een gunstig effect hebben voor de ondernemers in Best zoals horeca, bloemisten, fotografen, bakkers etc. Verder vinden wij het, als volksvertegenwoordigers, van groot belang om te luisteren naar de wens van vele individuen en de genoemde organisaties en daarom te kiezen voor een beeld.
OPENSTELLING BURGERHUWELIJK

Ellen van Gijsel
Raadslid VVD Best
Tel.: 0499-390381
Stuur me een mail