CENTRUMPLAN BEST
Best, 2 februari 2010

Ondanks de economische situatie heeft de VVD alle vertrouwen in de toekomst. Daarom wil de VVD snel en verantwoord investeren in een gezellig centrum om zo de kwaliteit van wonen, winkelen, werken, ontspanning en horeca te verbeteren. Wij hebben het college van Burgemeester & Wethouders dringend verzocht om snel met een plan te komen dat kan rekenen op draagvlak bij de inwoners en ondernemers.

En voor alle duidelijkheid: vernieuwing van het centrum mag niet ten koste gaan van de kwaliteit in de woonwijken. Verder is de VVD tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis en moeten bij de centrumontwikkeling ook de Hoofdstraat, Den Ekker en het begin van de Oirschotseweg worden betrokken.

Om een breed draagvlak te krijgen zullen bewoners, ondernemers en gebruikers van het centrum vroeg bij het planproces moeten worden betrokken. De VVD ziet hierbij een belangrijke rol voor de bewonersoverleggen en de goed georganiseerde ondernemers in het centrum. Totdat de vernieuwing begint, wil de VVD samen met de ondernemers en de bewoners zorgen dat op korte termijn de uitstraling en de kwaliteit van het centrum worden verbeterd. Hiervoor staat de komende jaren € 100.000,00 op de begroting.

De VVD heeft alle vertrouwen in de toekomst en gaat voor een haalbare vernieuwing van het centrumgebied. Vandaar onze duidelijke keuze: Nu investeren in een gezellig en aantrekkelijk centrum!

Antoine Walraven
Fractievoorzitter en lijsttrekker voor VVD Best
Tel.: 0499-313396
Stuur me een mail