DE KLOOF TUSSEN BURGERS EN POLITIEK!
Best, 16 februari 2010

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de kloof tussen burgers en politiek. Een mogelijkheid om die kloof te dichten is het tijdig, proactief informeren en betrekken van de burgers en de dialoog aan te gaan. De gemeente moet burgers enthousiasmeren, motiveren en ondersteunen vanuit een helder en daadkrachtig bestuur. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom.

Daarom dienen processen klantgericht te zijn en moet er goed worden gecommuniceerd met onze inwoners. Initiatieven om de betrokkenheid van bewoners bij het lokale bestuur te verbeteren en versterken worden door de VVD op alle manieren gesteund. Als moderne partij benutten wij hiervoor de mogelijkheden van nieuwe media. Zo is de VVD Best actief op Hyves, LinkedIn, Twitter, YouTube en natuurlijk op deze website.

Naast het deelnemen aan de gemeentelijke politiek vinden wij het van groot belang dat VVD'ers actief zijn binnen organisaties en verenigingen. Wij zetten ons in om in gesprek te komen met bewoners om knelpunten en wensen te inventariseren en hen van relevante informatie te voorzien. Door in gesprek te blijven met Bestenaren, creëer je vertrouwen en draagvlak. Voor de raadsverkiezingen hebben wij gekozen voor een kandidatenlijst met een evenwichtige samenstelling. Enerzijds veel ervaring en maatschappelijke bindingen in de Bestse gemeenschap, anderzijds nieuwe gezichten die voor continuïteit en frisse ideeën kunnen zorgen.
De VVD maakt zich sterk voor nieuwe democratische werkvormen om de interactie tussen inwoners, gemeentelijke organisatie en politiek te verbeteren. Geef ons het vertrouwen en steun ons!

Antoine Walraven
Fractievoorzitter en lijsttrekker voor VVD Best
Tel.: 0499-313396
Stuur me een mail