EREPENNING VOOR VVD'ER MARI VERVAART
Best, 21 april 2010

De heer Mari Vervaart ontving bij zijn afscheid als wethouder in Best de erepenning van de gemeente Best. Hij keeg de onderscheiding omdat hij al sinds 1978 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het besturen en de ontwikkeling van de gemeente Best. Burgemeester Yvo Kortmann reikte de bijzondereschappelijke en culturele leven in Best. Ook aan de ontwikkelingen op het gebied van sport leverde hij een bijdrage. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat hij bij verschillende plaatselijke instellingen, verenigingen en stichtingen deel uitmaakte van het bestuur. Voor al deze verdiensten kreeg de heer Vervaart de erepenning van de gemeente Best.

Erepenning
De erepenning van de gemeente Best kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen, zowel ingezetenen als niet ingezetenen van de gemeente, die voor de gemeente of de gemeenschap van Best algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. Op de ene kant van de erepenning staat een afbeelding van het gemeentewapen van Best. Op de andere zijde staan de naam van ontvanger en de datum waarop de erepenning is toegekend. De erepenning van de gemeente Best is in 1998 voor het laatst uitgereikt.onderscheiding uit in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

De heer Vervaart heeft een lange historie in de politiek van Best. Van 1978 tot 2002 is hij onafgebroken lid geweest van de gemeenteraad van Best. In 2002 werd hij wethouder in Best. Die post heeft hij tot 13 april 2010 bekleed. Als wethouder was de heer Vervaart verantwoordelijk voor ondermeer financiën, belastingen, economische zaken en bedrijven, gecoördineerd inkoopbeleid, aanleg en beheer openbare ruimte, reinigingsdienst, eigendom, bezit, recreatie en sport.

Bestuursfuncties
Naast zijn politieke werk heeft de heer Vervaart zich ook vele jaren ingezet voor het maat-