VVD-EREPENNING VOOR MEVR. RIA BUIS
Best, 1 november 2010

Binnen de VVD is het een goed gebruik om leden die het liberale gedachtegoed gedurende lange tijd in woord en daad hebben uitgedragen een blijk van waardering toe te kennen. Mevrouw Ria Buis heeft zich gedurende tientallen jaren zeer intensief ingezet voor de liberale zaak in de gemeente Best.  Als blijk van waardering hiervoor heeft zij op 10 november uit handen van Willibrord van Beek, Tweede Kamerlid van de VVD, de mr. D.U. Stikker plaquette ontvangen.
Ria is in 1986 haar politieke loopbaan begonnen als raadslid in de gemeente Best.  Tot 31 mei 2010 heeft Ria in totaal vijf periodes deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Best voor de VVD, waarvan zij in de periode 1998 - 2002 tevens wethouder was.  Gedurende dit tijdbestek heeft zij naast haar politiek gerelateerde functies en activiteiten ook meerdere bestuursfuncties bij maatschappelijke instellingen vervuld.  Zo is zij onder meer bestuurslid geweest van de Kruisvereniging Best en is zij nog steeds secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen.  Voor deze instellingen maakt zij zich ook in regionaal verband verdienstelijk.  Ook binnen VVD afdeling Best heeft zij meerdere be-stuurstaken vervuld.

Zowel in de politiek als ook in het maatschappelijk speelveld is zij gedurende een lange periode het boegbeeld van de lokale VVD geweest.  Daarbij heeft Ria in vele commissies en werkgroepen van de gemeenteraad de VVD vertegenwoordigd.

Voor haar langdurige inzet voor de gemeenschap van Best is zij al eerder onderscheiden door een benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ook is Ria drager van de Gemeentelijke Erepenning.

Ook na haar terugtreden als lid van de gemeenteraad van Best in mei jl. is Ria nog steeds politiek actief.  Als burgerraadslid maakt zij deel uit van de raadscommissie "Inwoners en Samenleving", waarbij de senioren haar specifieke aandacht hebben.