OPLEIDING EN TRAINING AFDELING BLADEL
Bladel, 26 mei 2013

De afdeling Bladel heeft in de jaren 2011 t.e.m. 2013 een buitengewoon actieve rol gespeeld in het organiseren van cursussen en trainingen voor ambitieuze VVD-leden, die in hun gemeente wilden gaan acteren als raads- of commissielid (of dat reeds deden) en het vaste voornemen hadden om hoog op de lokale verkiezingslijst van de VVD te mogen staan.

Die cursussen, ontworpen door de Haya van Somerenstichting (opleidingscentrum van de VVD, 1975) dat ook de gecertificeerde trainers leverde, vonden in het algemeen plaats in Mierlo, destijdsd het zenuwcentrum van de Ondercentrale Zuidoost Brabant. Cursisten kwamen uit alle windstreken, tot zelfs uit Den Helder, Haarlem en Steenwijk waaruit kan worden geconcludeerd dat het gehalte bijzonder hoog was.Dat was ook niet aan de aandacht van het hoofdbestuur ontsnapt, dat hem tijdens het landelijke congres op 24 mei 2013 verraste met een zogeheten V-Award (zie afbeelding) die bij Hans een prominente plek in de woonkammer heeft gekregen.

Najaar 2013 werd evenwel een ernstige ziekte bij hem vastgesteld waarvan de gevolgen op dat moment nog niet volledig konden worden overzien. Vast stond wel dat er een stevig behandel- en hersteltraject zou worden ingezet met onlosmakelijk de mogelijkheid van een forse operatie.

Dat laatste is - gelukkig - tot nader order uitgesteld en het gaat nu weer beter met Hans. Maar de geschetste ontwikkelingen maakten dat hij, met frisse tegenzin per december 2013 zijn taak als organisator O&T moest beëindigen.


Bovendien was al snel duidelijk dat het afbreukrisico (het niet-doorgaan van een geplande cursus wegens te weinig belangstelling) vrijwel nihil was. In tegendeel, dikwijls was het aantal aanmeldingen dusdanig groot dat gesplitst moest worden. Maar ondanks de logistieke problemen die dat met zich bracht, slaagde de organisator, Hans Koster er steeds opnieuw in om alle cursisten binnenboord te houden.

Zo hebben in de loop van die drie jaren meer dan 300 cursisten van heinde en verre profijt gehad van onze O&T inspanningen; de meesten volgden meerdere cursussen en trainingen uit het uitgebreide palette dat werd aangeboden. En de organisator was er zonder uitzondering altijd bij, hetgeen hem in de loop der jaren vele tientallen vrije zaterdagen door de neus boorde. Maar hij deed dat overigens met veel plezier en inzet!
SUCCESVOL