WILLEN WE ECHT EEN CULTURELE HOTSPOT?
Best, 14 november 2013

Al geruime tijd wordt er gesproken over de Culturele Hotspot. Dat is een samenwerking tussen de Bibliotheek Best, De Wig en Pulz. De drie instellingen zouden zich vestigen in de bestaande bibliotheek en het RABO pand. Met die bundeling zou het aanbod van de 3 instellingen aantrekkelijker worden voor de inwoners van Best en door de gekozen huisvesting zouden de vele bezoekers bijdragen aan de levendigheid van het Centrum.

De gemeenteraad heeft dit jaar besloten dat de Culturele Hotspot kon rekenen op een eenmalige subsidie van
€ 200.000 voor de drie instellingen en dat de maximale bijdrage van de gemeente aan de jaarlijkse huur € 188.300 zou zijn. En omdat gezocht zou worden naar een financier voor het "nieuwe" pand  zou de gemeente ook garant staan voor een huurperiode van 10 jaar. Nu blijkt dat het lastig is om een nieuwe eigenaar/financier/verhuurder te vinden voor die nieuwe huisvesting. Niet zo onbegrijpelijk, want wat moet je als eigenaar/financier/verhuurder met zo’n gebouw dat speciaal is ingericht voor de activiteiten van die drie instellingen als de huurders vertrekken. Het kost handenvol geld om dat weer geschikt te maken voor "normaal gebruik", zoals bijvoorbeeld kantoren, winkels of woningen.

De VVD fractie gelooft in de waarde van een Culturele Hotspot voor de inwoners van Best. Vandaar dat wij het College hebben gevraagd om te bekijken of de gemeente het "nieuwe pand" kan financieren/verhuren. De gemeente heeft al de verplichting op zich genomen van een gegarandeerde huurperiode en een forse bijdrage in de huur. Nu zou er moeten worden onderzocht wat het betekent als de gemeente - die goedkoper geld kan lenen dan de 3 instellingen - als financier gaat optreden. Bovendien kan de gemeente als er in de verre toekomst de behoeften van de Hotspot veranderen door een aanpassing van het bestemmingsplan op die plaats de levendigheid van het centrum én de investering veiligstellen.

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij het College gevraagd om de mogelijkheid om zelf de Hotspot te financieren te onderzoeken. U begrijpt dat de VVD fractie vóór een Culturele Hotspot is.

Mari Vervaart
Raadslid VVD Best
Tel.: 0499-396167 / 06-19369822
Stuur me een mail