VERKIEZINGSPROGRAMMA DEFINITIEF VASTGESTELD
Best, 5 februari 2014

Het verkiezingsprogramma met de titel 'Best in Balans' is door de leden tijdens de Algemene Ledenverga-dering van 30 oktober jongstleden goedgekeurd.
Het geeft aan waar de VVD Best voor staat en is figuurlijk gezegd de bril waarmee de VVD Best kijkt naar de onderwerpen Samenleving, Leefomgeving, Economie, Lokaal Bestuur en Financiële Kaders in onze gemeente.


Maar met een verkiezingsprogramma alleen zijn we er nog niet. Aan het einde van het verkiezingsprogramma zijn een tiental kernpunten geformuleerd.

Het campagne team gaat samen met de fractie deze kernpunten nader uitwerken.

Het campagne team zal in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en instellingen en hen de gelegenheid bieden om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de komende raadsperiode. Een aantal organisatie hebben dit reeds aangegeven, waarvoor dank. Met hen zullen we binnenkort een afspraak maken om over de punten in gesprek te gaan.

Klik op deze link om het programma in te zien of te downloaden.

Rik Dijkhoff
Kandidaat voor VVD Best
Tel.: 0499-332052 / 06-51903533
Stuur me een mail