STANDPUNT VVD UITBREIDING OPENINGSTIJDEN
Best, 6 maart 2014

De Alderstafel is het overleg tussen de luchtvaartsector, rijksoverheid en regionale en lokale bestuurders en bewoners over de toekomst van de luchthavens Schiphol, Lelystad en Eindhoven onder voorzitterschap van de voormalig minister en CdK van Groningen, Hans Alders.
Het aantal vluchten zal volgens het advies van dit overleg tot 2020 toenemen tot 43.000 per jaar. Conform het advies zou worden gevlogen van 07.00 uur tot 23.00 uur en in het weekend vanaf 08.00 uur.


Recent is het nieuwe concept-luchtvaartbesluit is gepubliceerd. Hierin worden de afspraken voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2020 wettelijk verankerd. In dit besluit wordt afgeweken van het Alders-advies en daarmee van de afspraken met de omwonenden van Eindhoven Airport.

Door die afwijking worden elke dag ook nog 8 reguliere landingen toegestaan tussen 23.00 en 24.00 voor vliegtuigen die op Eindhoven Airport hun thuisbasis hebben (de Home-Carriers), wat overeen komt met elke 7½ minuut een landing. Bij overmacht wordt zelfs landen toegestaan tot 01.00 uur en opstijgen tot 24.00 uur.

De VVD fractie van Best is van mening dat het oprekken van de openingstijden van Eindhoven Airport onacceptabel is. Deze ontwikkeling in strijd is met de afspraken gemaakt aan de Alders tafel.

Wij vinden ook dat omwonenden van Eindhoven Airport en daarmee ook de inwoners van Best recht hebben op een normale ongestoorde nachtrust.

Dat de VVD in Best haar zorgen over geluidsoverlast serieus neemt blijkt uit feit dat zij mede-initiatiefnemer was om geluidsmeetpalen te plaatsen in het zuidoosten van Best, welke inzicht moet geven in het cumulatieve geluidsoverlast van spoor, rijkswegen en het vliegveld.

De VVD vindt dat het college samen betrokken randgemeenten stelling te nemen tegen de - niet overeengekomen - uitbreiding van de openingstijden van Eindhoven Airport.
EINDHOVEN AIRPORT

Harry Smits
Raadslid VVD Best
Tel.: 0499-399663 / 06-53719195
Stuur me een mail