BEST IN BALANS
Best, 10 maart 2014

De VVD neemt al jaren haar politieke verantwoordelijkheid in de gemeente Best. Ook nu staan we weer klaar met een enthousiast, capabel en zeer gemotiveerd team om ons in de komende raadsperiode in te zetten voor de inwoners, instellingen en verenigingen en het bedrijfsleven in Best.

Onze lijst wordt aangevoerd door John Verheijen, die de afgelopen periode als wethouder draagvlak heeft gecreëerd voor het centrumplan en heeft zorggedragen voor een sluitende meerjarenbegroting. Er zijn in Best veel goede voorzieningen, zowel fysiek als maatschappelijk, maar er is de komende periode nog veel te doen.

De VVD heeft geen verkiezingsprogramma vol beloften. De bezuinigingen doen pijn en de nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg en jeugd komen snel op ons af. Er moeten wederom duidelijke keuzes worden gemaakt waarbij voor de VVD de inwoners centraal staan. Het is van groot belang dat er met al deze veranderingen, opnieuw een balans komt tussen de verantwoordelijkheden van inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente.

Daarom ons verkiezingsmotto: BEST IN BALANS.

De VVD Best staat voor een tolerante samenleving waarin iedereen meedoet. We kijken naar de toekomst en niet achterom, we zoeken samen naar kansen en mogelijkheden. Initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund. Wij zetten mensen in hun kracht en helpen hen die ondersteuning nodig hebben op goede wijze. Een drietal thema’s uit ons verkiezingsprogramma:

• Een veilige omgeving voor de jeugd om op te groeien met kansen voor ontplooiing en het opbouwen van een
  zelfstandige positie in de maatschappij.
• De innovatiekracht van de regio moet nog meer worden benut en ondernemers moeten de ruimte krijgen om te
  ondernemen. Dit schept banen en werk is voor iedereen een noodzakelijke en goede basis.
• Op het gebied van de zorg wordt er intensief samengewerkt met professionele en vrijwilligersorganisaties waardoor
  de realisatie van de participatiemaatschappij haalbaar wordt, binnen de gegeven kaders.

John Verheijen
Lijsttrekker voor VVD Best
Tel.: 0499-393560 / 06-53848076
Stuur me een mail