VVD, D66, BEST OPEN EN PVDA HEBBEN TWEE
Best, 27 april 2014

D66, Best Open, VVD en PvdA in Best hebben, als beoogde coalitiepartijen, op vrijdag 25 april 2014 constructief overleg gevoerd. De volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Twee formateurs zullen het formatieproces qua proces en uitvoering begeleiden. Dit zijn Jan Willem Slijper (D66)
    en Marc van Schuppen (Best Open). De formateurs zullen onder meer de formatiebesprekingen voorzitten, de
    agenda opstellen/bewaken, de onderhandelingen tussen de partijdelegaties leiden, zorgen voor verslaglegging en
    werkafspraken maken met de griffier en burgemeester.

2. De formateurs maken dit weekend een planning voor het formatieproces, waarbij nadrukkelijk ruimte wordt
    gecreëerd voor de inhoudelijke inbreng van de overige fracties.

3. De eerste vervolgbijeenkomst met de onderhandelingsdelegaties van de beoogde coalitiepartijen, onder leiding
    van de formateurs, is aanstaande maandag 28 april.
FORMATEURS AANGEWEZEN

John Verheijen
Lijsttrekker voor VVD Best
Tel.: 0499-393560 / 06-53848076
Stuur me een mail