MAARTEN SWINKELS GEÏNSTALLEERD ALS BURGERLID
Best, 2 september 2014

Tijdens de raadsvergadering van 1 september 2014 zijn nog een aantal burgerleden geinstalleerd, waaronder onze secretaris, Maarten Swinkels.

Maarten had op 10 april jl. al de secretarispen van Frank Weerheijm overgenomen. Hiermee zijn we ook als fractie op voldoende sterkte om de komende bestuursperiode in raad en commissies te acteren.

Ilona Vink-Bressers
Commissielid VVD Best
Tel.: 06-23720966
Stuur me een mail