BEZOEK AAN HET GOED
Best, 9 september 2014

Gisteravond heeft een afvaardiging van de gemeente-raad een bezoek gebracht aan Het Goed in Best.

Namens de VVD waren hier Rebecca van Prooijen en Henriette van der Most bij aanwezig.
Hier ziet u een aantal raadsleden en de wethouder tijdens een toelichting van Ad Vogels. In deze ruimte worden fietsen opgeknapt en hersteld zodat ze verkocht kunnen worden.

Ilona Vink-Bressers
Commissielid VVD Best
Tel.: 06-23720966
Stuur me een mail