MARI VERVAART VOORZITTER BESTUUR VVD BEST
Best, 23 april 2015

Tijdens de Algmene Ledenvergadering van de VVD Best op 22 april is Mari Vervaart benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur.

Mari Vervaart volgt Michel van Eekhout op, die maar liefst 10 jaar invulling heeft gegeven aan de functie van voorzitter. Graag wil het bestuur hem hiervoor nogmaals hartelijk bedanken.

Wij wensen Mari veel succes met zijn rol als voorzitter.

Ilona Vink-Bressers
Commissielid VVD Best
Tel.: 06-23720966
Stuur me een mail