VEILIGHEID OP DE HOOFDSTRAAT
Best, 3 maart 2016

Het centrum is bijna klaar en het college heeft een verkeersbesluit genomen met betrekking tot de Hoofdstraat. Deze blijft open voor bestemmingsverkeer, fietsers en bromfietsers. De fractie van de VVD Best kan zich in het verkeersbesluit vinden, maar vraagt speciale aandacht voor drie belangrijke punten: de communicatie, de afrit voor fietsers en de veiligheid op de Hoofdstraat.

Communicatie over het verkeersbesluit
Als eerste de communicatie; onze fractie heeft voortdurend betoogd dat we een besluit gaan nemen over welk verkeer gebruik mag maken van de Hoofdstraat. We moeten dan ook helder en in begrijpelijke woorden aan onze inwoners vertellen voor welk verkeer de Hoofdstraat open is. We vertrouwen erop dat de wethouder in zijn communicatieplan helder en begrijpelijk gaat uitleggen door welk verkeer de Hoofdstraat gebruikt mag worden.

Afrit vanaf de Hoofdstraat op de Nazarethstraat
Als tweede willen we de aansluiting (afrit) vanaf de Hoofdstraat op de Nazarethstraat onder de aandacht brengen. Met het verkeersbesluit is (onder andere) bepaald dat fietsers gebruik mogen maken van de Hoofdstraat.

In het kader van de veiligheid voor deze verkeersdeelnemers is het naar onze mening noodzakelijk dat deze een vrije en veilige toegang hebben tot de (voor hen) aansluitende wegen. De afrit voor fietsers bij het verlaten van de Hoofdstraat  die in de richting van Oirschot hun weg vervolgen is naar onze mening onveilig. De fietsers moeten hier een vrijwel haakse bocht maken op de Nazarethstraat, die al vrij smal is. We hebben de burgemeester en wethouders daarom verzocht deze afrit veiliger te maken voor fietsers.

Maximum snelheid van 15 km/u
Ten slotte heeft de VVD Best burgemeester en wethouders verzocht tot instelling van een maximum snelheid van 15 km/u. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat een voetganger overlijdt na een botsing met een auto bij 50 km/u ongeveer 85% is, bij 30 km/u is de kans op overlijden afgenomen tot 10%. Bij een snelheid van 15 km/uur is de overlijdens-kans vrijwel nihil. De snelheid van 30 km/u voor het autoverkeer (en naar onze mening geldt dit ook voor bromfietsers) heeft een aantoonbare negatieve invloed op de verkeersveiligheid, vooral op die van kwetsbare weggebruikers (in dit geval winkelend publiek en kinderen).

Ilona Vink-Bressers
Commissielid VVD Best
Tel.: 06-23720966
Stuur me een mail