REFERENDUM OP 6 APRIL
Best, 1 april 2016

Vraagt u zich ook af of u gaat deelnemen en/of vindt u het moeilijk om uw keuze te bepalen voor het komende referendum?
Deze dubbele vraag houdt velen bezig tot 6 april. Menigeen spreekt mij aan en vraagt wat ik ervan vind en of ik voor of tegen ga stemmen. Ze zijn dan geïnteresseerd in de argumenten en vragen deze met hen te delen. Tot mijn verwondering komt het dan niet tot een discussie maar blijkt het  stof tot nadenken te zijn. Ook tref ik mensen die ervan uitgaan dat ik voor zal stemmen omdat de VVD voor het handelsverdrag is. Om deze reden schrijf ik dit artikel.


Allereerst de vraag of het nut heeft om te gaan stemmen. In de afgelopen periode hebben alle referenda in Europa een respons van meer dan 30% opgeleverd. Dus waarom zou dit in Nederland anders zijn. Hiermee wordt de uitslag van het referendum een advies aan onze regering. Dus als u een advies wilt geven, ga dan vooral stemmen...!

Nu vind ik het wel van belang om te benadrukken dat een adviesstem iets geheel anders is dan een proteststem. Een adviesstem dient naar mijn overtuiging gebaseerd te zijn op de inhoud van het referendum. Een proteststem gaat niet over de inhoud, vertekent het beeld van de uitslag en ondergraaft daarmee de kracht van het advies.

Vervolgens de argumenten om voor of tegen te stemmen
Het associatieverdrag bestaat uit twee delen: het Handelsverdrag is reeds op 1 januari 2016 ingegaan. Het richt zich met name op economische aspecten, zoals afbouwen van import- en exporttarieven.

Daarom heb ik gekeken naar het andere deel van het verdrag, dat gaat over hervormingen, transparantie, rechtsstaat, veiligheid, goed bestuur en corruptiebestrijding. Allemaal onderwerpen die wij in Nederland ook belangrijk vinden en het 'niveau' hiervan als normaal ervaren. Maar dat is niet zo voor de bevolking van Oekraïne en dit weegt voor mij zwaar mee in het bepalen van mijn stem. De bevolking van Oekraïne wenst vrijheid, heeft zich massaal tegen corruptie gekeerd en richt zich tot het Westen. Zij hebben vele offers gebracht en kunnen onze steun goed gebruiken.

Tegenargumenten komen voornamelijk van GeenPeil
Deze organisatie heeft campagne gevoerd tegen de toenadering van de EU tot Oekraïne en heeft de handtekeningenactie gevoerd voor dit referendum. Dit protest tegen de EU komt nog steeds naar voren in hun argumenten om tegen te stemmen. Toch geven ze geen stemadvies, maar sommen een aantal argumenten op om voor of tegen te stemmen. Ook zij zien de democratische ontwikkeling als een argument om voor te stemmen.

Ik roep u dan ook op om te gaan stemmen op 6 april en uw mening te geven over de inhoud van het verdrag!

Rik Dijkhoff
Fractievoorzitter VVD Best
Tel.: 0499-332052 / 06-51903533
Stuur me een mail