VVD BEST KIEST VOOR BEHOUD VAN ZELFSTANDIGHEID
Best, 21 september 2017

VVD Best kiest voor een intensievere samenwerking in de regio vanuit zelfstandigheid van de gemeente Best. De discussie die op dit moment in de regio wordt gevoerd over de bestuurlijke toekomst geeft keuze uit een viertal scenario's. Deze variëren van zelfstandigheid tot een fusie met randgemeenten of de gemeente Eindhoven.

Om hierover de mening van de inwoners te krijgen is recent een burgertop georganiseerd. Het was goed om te zien dat er een grote betrokkenheid is van de Bestse samenleving. Op deze avond is duidelijk geworden dat de inwoners van Best voorstander zijn van het zelfstandig blijven van onze gemeente.

Ook wij als VVD Best zijn een groot voorstander van behoud van onze zelfstandigheid. Daarbij vinden wij het van belang dat de gemeente Best intensief de samenwerking op inhoudelijke thema's met de andere gemeenten in de regio gaat oppakken. Hiermee kunnen we meer voor onze inwoners betekenen. In de raadsvergadering zal de VVD Best het behoud van de zelfstandigheid verdedigen.

Namens de fractie: Ilona Vink
Commissielid VVD Best
Tel.: 06-23720966
Stuur me een mail