TWEE NIEUWE BURGERLEDEN VOOR VVD BEST

Best, 13 september 2017

Tijdens de raadsvergadering van 11 september heeft Maarten Swinkels zijn functie als burgerlid voor de VVD in Best neergelegd om plaats te maken voor twee nieuwe jongere burgerleden.

Maarten is sinds 2014 actief geweest als burgerlid binnen het domein Leefomgeving. Hij heeft met zijn grote kennis van Best en de Bestse samenleving altijd een belangrijke bijdrage geleverd. Daarnaast vond hij het steeds van belang om jonge leden de kans te geven deel te nemen aan de fractie.

Met de komst van Bart van Hoeck (links
op de foto) en Niels Govers (geheel rechts)
heeft hij daarom plaats gemaakt, zodat ruimte is ontstaan voor beide nieuwe leden om mee te draaien in de fractie van VVD Best. Bart van Hoeck heeft een achtergrond in de diergenees-kunde en gaat zich bezighouden met het domein Leefomgeving.
Niels Govers heeft een financiële achtergrond en gaat zich bezig houden met het domein Bestuur en Middelen. Bart en Niels hebben net als Maarten een grote lokale betrokkenheid, zo blijft dit belangrijke aspect stevig verankerd is in onze fractie.

Maarten, bedankt voor je inzet! Niels en Bart, we zijn verheugd met jullie deelname binnen de fractie, welkom en veel succes!

Namens de fractie: Ilona Vink
Commissielid VVD Best
Tel.: 06-23720966
Stuur me een mail