ILONA VINK-BRESSERS BENOEMD TOT RAADSLID
Best, 8 januari 2018

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond
8 januari 2018 is Ilona Vink-Bressers benoemd tot
raadslid voor de VVD in de gemeente Best.


Zij vervangt Rebecca Baart die in december afscheid
nam als gevolg van haar verhuizing. Ilona gaat zich
inzetten binnen het Domein Samenleving.

Na het afleggen van de eed was het waarnemend
burgemeester Hans Ubachs die haar als eerste felici-
teerde met de benoeming.

Bestuur en fractie van VVD Best zijn blij met deze
benoeming: Ilona heeft intussen al heel veel ervaring
opgedaan als burgerlid

Mari Vervaart
Bestuur VVD Best
Tel.: 0499-396167 / 06-19369822
Stuur me een mail

Rik Dijkhoff
Fractievoorzitter VVD Best
Tel.: 0499-332052 / 06-51903533
Stuur me een mail