VOOR ONS BEST
Best, 14 februari 2018

Tijdens een wandeling door ons dorp kan iedereen het zien: Best is een prachtig dorp. Om te wonen, te werken, op te groeien, te ondernemen of gewoon om van te genieten. Dankzij de VVD is ons centrum de afgelopen jaren nog mooier geworden en kun je er gezellig een terrasje pikken en winkelen. Dit geldt ook voor de winkelcentra in het Wilhelminadorp en Heivelden. De kwaliteit van onze sportvoorzieningen is hoog en het aanbod divers, waardoor sporten aantrekkelijk blijft. De komst van de Cultuurbank en 't Tejaterke moet gaan leiden tot een groter cultuuraanbod.

De fractie van de VVD vindt dat Best een zelfstandige gemeente moet blijven. Op alle fronten doen we het goed in Best en in de discussie over de zelfstandigheid zien wij dan ook geen reden om deze op te geven. Dit is een compliment voor u allen. De samenwerking met de omliggende gemeenten is echter wel van belang. De inhoud bepaalt hoe de samenwerking eruit ziet om optimale resultaten te behalen.

De fractie van de VVD heeft in de discussie over de afvalinzameling gehamerd op het volgen van de techniek in afvalverwerking. Onlangs is bekend geworden dat scheiding in een afvalverwerkingsinstallatie technisch mogelijk en rendabel is. Dit betekent dat er geen noodzaak meer is voor scheiding in de huishoudens, geen noodzaak meer voor de veelheid van afvalbakken, geen noodzaak meer voor de vele afvalwagens in onze straten. Hergebruik van afvalstoffen blijft uiteraard wel van belang en dat betekent dat we glas, papier, gft en kleding apart moeten inzamelen. Maar voor de rest geldt: voor het gemak, alles in één bak.


Deze en andere bestuurlijke en financiële onderwerpen worden in onze fractie door Rik Dijkhoff en Niels Govers opgepakt.

Klik op deze link om ons gehele verkiezingsprogramma is te lezen of te downloaden.

In de komende periode zult u het campagneteam van de VVD Best regelmatig tegenkomen en we gaan dan graag het gesprek met u aan en we vragen u om de voor u belangrijkste punten voor de komende raadsperiode aan ons mee te geven.

Rik Dijkhoff, 59 jaar, ben getrouwd en vader van drie zonen. Na vele jaren van inzet voor vrede en veiligheid heb ik mij de afgelopen vier jaar als raadslid met veel plezier ingezet voor onze gemeenschap.
Niels Govers, ruim 20 jaar werkzaam als fiscalist. Ik wil graag een bijdrage leveren door te zorgen voor verjonging in de raad met een heldere vooruitziende visie.