RIK DIJKHOFF GEÏNSTALLEERD ALS WETHOUDER EN
Best, 23 mei 2018

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagsavond is Rik Dijkhoff geïnstalleerd als wethouder en Harry Smits als raadslid.

Het raadsbreed gedragen beleidsakkoord nadert z'n voltooiing. Zo worden het raamwerk en de doelstellingen voor de komende vier jaar aan de voorkant vastgesteld met alle partijen.

Rik en Harry gaan samen met John Verheijen, Maarten Swinkels, Ilona Vink-Bressers, Niels Govers en Bart van Hoeck als team hard aan het werk. Het afvalbeleid en gewenste aanpassingen daarin staan bovenaan de agenda.

HARRY SMITS ALS RAADSLID
Rik Dijkhoff
Harry Smits