VEEL ONDUIDELIJKHEID OVER HUISVUILBELEID
Best, 5 juni 2018

Naar aanleiding van de onrust en onduidelijkheid betreffende het huisvuilbeleid heeft de VVD-fractie gisteren vragen gesteld aan wethouder Rik Dijkhoff. De VVD is van mening dat er veel onduidelijkheid en weinig draagvlak onder de inwoners is.

Recycling van grondstoffen is natuurlijk belangrijk, maar daar zijn meerdere mogelijkheden voor. De wethouder heeft aangegeven op korte termijn een oplossing te zoeken voor de beperkte afzetmogelijkheid van restafval.

Later zal een voorstel voor de lange termijn volgen, afhankelijk van de technologische ontwikkeling bij afvalverwerkers (bijv nascheiding).

Namens de fractie: John Verheijen
Fractievoorzitter VVD Best
Tel.: 0499-393560 / 06-53848076
Stuur me een mail