WELKOM BIJ VVD AFDELING BEST
Beste bezoeker,

Welkom op de website van de Volkspartij voor VRIJ-
HEID
en Democratie, afdeling Best.

Deze website biedt u op regelmatige basis actuele
informatie over de activiteiten en standpunten van
onze fractie. Surft u op uw gemak door deze liberale
website waarop u allerlei interessante informatie terug
zult vinden.

Schroom niet, indien u vragen heeft, om rechtstreeks
contact op te nemen met onze volksvertegenwoor-
digers of bestuursleden, via de rechtstreekse contact-
gegevens die u terug kunt vinden op deze website.
Maar u kunt natuurlijk ook gebruik maken van het
contactformulier.

Veel surfplezier toegewenst.
14-02-2018
Tijdens een wandeling door ons dorp kan iedereen het
zien: Best is een prachtig dorp. Om te wonen, te werken,
op te groeien, te ondernemen of gewoon om van te
genieten. Dankzij de VVD is ons centrum de afgelo.....

Lees verder »
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij
vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken.....

Lees verder »
16-05-2018
Een bekend gezicht in de Bestse politiek keert terug in
de gemeenteraad. Harry Smits zal volgende week
opnieuw de gelederen van de VVD komen versterken.
Smits stond te laag op de lijst om in de raad te.....

Lees verder »


Meer nieuws....

23-05-2018
Tijdens de raadsvergadering van dinsdagsavond is Rik
Dijkhoff geïnstalleerd als wethouder en Harry Smits als
raadslid. Het raadsbreed gedragen beleidsakkoord na-
dert z'n voltooiing. Zo worden het raamwerk en de.....

Lees verder »
05-06-2018
Naar aanleiding van de onrust en onduidelijkheid betref-
fende het huisvuilbeleid heeft de VVD-fractie gisteren
vragen gesteld aan wethouder Rik Dijkhoff. De VVD is
van mening dat er veel onduidelijkheid en weinig.....

Lees verder »
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »

Mari Vervaart
Voorzitter VVD-netwerk Best-Oirschot-Veldhoven
Tel.: 0499-396167 / 06-19369822
Stuur me een mail