WELKOM BIJ VVD AFDELING BEST
Beste bezoeker,

Welkom op de website van de Volkspartij voor VRIJ-
HEID
en Democratie, afdeling Best.

Deze website biedt u op regelmatige basis actuele
informatie over de activiteiten en standpunten van
onze fractie. Surft u op uw gemak door deze liberale
website waarop u allerlei interessante informatie terug
zult vinden.

Schroom niet, indien u vragen heeft, om rechtstreeks
contact op te nemen met onze volksvertegenwoor-
digers of bestuursleden, via de rechtstreekse contact-
gegevens die u terug kunt vinden op deze website.
Maar u kunt natuurlijk ook gebruik maken van het
contactformulier.

Veel surfplezier toegewenst.
29-06-2017
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar....
Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter
met de economie. We zijn trots op alle artsen, verple-
gers en andere mensen die elke dag voor jou en mij.....

Lees verder »
21-09-2017
VVD Best kiest voor een intensievere samenwerking in
de regio vanuit zelfstandigheid van de gemeente Best.
De discussie die op dit moment in de regio wordt ge-
voerd over de bestuurlijke toekomst geeft keuze uit.....

Lees verder »
13-09-2017
Tijdens de raadsvergadering van 11 september heeft
Maarten Swinkels zijn functie als burgerlid voor de VVD
in Best neergelegd om plaats te maken voor twee
nieuwe jongere burgerleden. Maarten is sinds 2014.....

Lees verder »


Meer Nieuws....

08-01-2018
Tijdens de raadsvergadering van maandagavond 8 jan.
2018 is Ilona Vink-Bressers benoemd tot raadslid voor
de VVD in de gemeente Best. Zij vervangt Rebecca
Baart die in december afscheid nam als gevolg.....

Lees verder »
28-11-2017
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 nov. hebben de leden van de Bestse VVD met unanimiteit de
door het bestuur voorgestelde advieslijst goedgekeurd
en daarmee de definitieve kandidatenlijst vastgesteld....

Lees verder »
14-02-2018
Tijdens een wandeling door ons dorp kan iedereen het
zien: Best is een prachtig dorp. Om te wonen, te werken,
op te groeien, te ondernemen of gewoon om van te
genieten. Dankzij de VVD is ons centrum de afgelo.....

Lees verder »

Mari Vervaart
Voorzitter VVD-netwerk Best-Oirschot-Veldhoven
Tel.: 0499-396167 / 06-19369822
Stuur me een mail