WELKOM BIJ VVD AFDELING BEST
Beste bezoeker,

Welkom op de website van de Volkspartij voor VRIJ-
HEID
en Democratie, afdeling Best.

Deze website biedt u op regelmatige basis actuele
informatie over de activiteiten en standpunten van
onze fractie. Surft u op uw gemak door deze liberale
website waarop u allerlei interessante informatie terug
zult vinden.

Schroom niet, indien u vragen heeft, om rechtstreeks
contact op te nemen met onze volksvertegenwoor-
digers of bestuursleden, via de rechtstreekse contact-
gegevens die u terug kunt vinden op deze website.
Maar u kunt natuurlijk ook klikken op Contact rechts-
boven.

Veel surfplezier toegewenst.
Jan Verhoeven lijsttrekker waterschap Dommel
08-02-2019
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de
klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van
hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast
de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk......
Lees verder »
Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen.
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »
Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek
om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers hebben
in de economie en in de samenleving. Het is de lokale mid-
denstand die mensen samenbrengt, die de lokale.....
Lees verder »
Energietransitie
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....
Lees verder »
Veel onduidelijkheid over huisvuilbeleid
05-06-2018
Naar aanleiding van de onrust en onduidelijkheid betreffen-
de het huisvuilbeleid heeft de VVD-fractie gisteren vragen
gesteld aan wethouder Rik Dijkhoff. De VVD is van mening
dat er veel onduidelijkheid en weinig draagvlak onder de.....
Lees verder »
Geslaagd Voorjaarscongres
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij ver-
telde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat...
Lees verder »


Meer nieuws....

Er val wel wat te kiezen op 20 maart
12-03-2019
Twee kanjers, de eerste uit de wereld van de makelaardij,
de tweede als voormalig gezagvoerder op de koopvaardij.
Velen van u zullen deze heren kennen als betrouwbare, be-
minnelijke, maar vooral ook vasthoudende figuren in de.....
Lees verder »

Mari Vervaart
Voorzitter VVD-netwerk Best-Oirschot-Veldhoven
Tel.: 0499-396167 / 06-19369822
Stuur me een mail