WARMTEFONDS
En juist dat levert mensen helaas onzekerheid op, en bezorgt mensen stress. En dat is nu juist niet de bedoeling. Wat de VVD betreft zijn alle maatregelen die in een Klimaatakkoord worden afgesproken behapbaar en betaalbaar. Verduurzaming van huizen is niet goedkoop. Niet iedereen heeft geld op de plank liggen of heeft de mogelijkheid om een extra lening of hypotheek te nemen.

Wij vinden dat als de overheid vraagt om je huis te verduurzamen dat de overheid dan ook mogelijkheden moet bieden óm te verduurzamen. Mensen mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Wat de VVD betreft komt er daarom een warmtefonds. In dit fonds is geld beschikbaar om huizen te verduurzamen. Zo kunnen mensen ondersteund worden om hun woning te verduurzamen. Zo gaan we het samen doen!
Den Haag, 29 januari 2019

Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de samenleving worden; en bijvoorbeeld ook het eigen huis. En dat gaat ons lukken!

Klaas Dijkhoff
Fractievoorzitter VVD Tweede Kamer