VVD BRABANT HOUDT KOERS
's-Hertogenbosch, 9 november 2019

De VVD Brabant is zeer teleurgesteld door het vertrek van de CDA gedeputeerden uit de Brabantse coalitie, maar wij respecteren hun keuze. In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede onderhandelingen, het bestuursakkoord gesloten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De VVD staat achter de inhoud van dit akkoord, omdat het de uitdagingen die op Brabant afkomen aanpakt. Zo wordt er fors geïnvesteerd in onze economie en mobiliteit en wordt er tegelijkertijd gewerkt aan een veiliger Brabant waarin iedereen de kansen krijgt om zichzelf te ontplooien.
Brabant heeft te maken met een stikstofcrisis. Die crisis moet nu van werkende oplossingen worden voorzien. Dat is onze eerste prioriteit. Brabant is niet gediend bij een bestuurlijke crisis. We moeten nu niet met onszelf bezig zijn maar zorgen, dat Brabant niet op slot gaat. Daarom zetten we nu ook eerst alles op alles om, samen met vele anderen, in december een maatregelenpakket te hebben waarmee de problemen kunnen worden aangepakt. Daarna, in het nieuwe jaar, kijken we hoe we de rest van de bestuursperiode willen vormgeven.

Voor de VVD staat voorop dat onze Brabanders, die willen ontwikkelen, dit ook moeten kunnen doen. De stikstofproblematiek is dan ook een ontwikkelproblematiek. Het gaat erom dat we als Provinciaal bestuur kijken naar álle inwoners en ondernemers en door middel van maatwerk zoeken naar gebiedsgerichte oplossingen. Oplossingen die ervoor zorgen dat er weer woningen gebouwd kunnen worden, dat onze bedrijven voor de komende jaren vooruit kunnen en dat tegelijkertijd Brabant bereikbaar blijft en er in de Brabantse natuur gerecreëerd kan worden. Hiervoor zullen soms ook maatregelen genomen moeten worden waar niet direct iedereen om staat te springen. Maar dat is ook verantwoordelijkheid nemen en goed besturen: keuzes maken met in het achterhoofd de belangen van iedere Brabander. En dat is niet weglopen op de momenten dat er keihard gewerkt moet worden aan oplossingen voor de problemen.

De VVD zal de komende weken, maanden en jaren, keihard blijven knokken voor de belangen van Brabant. Van onze jongeren die een woning zoeken, de ondernemer die zijn bedrijf wil uitbreiden en daarmee voor werkgelegenheid zorgt tot de boeren die er elke dag voor zorgen dat er voldoende voedsel is voor de 2,5 miljoen inwoners van onze Provincie. Met onze twee gedeputeerden in het college, met de 10 VVD Statenleden in de Statenzaal en met alle lokale VVD'ers.
(Bron: VVD Brabant Statenfractie)

Namens de VVD-Statenfractie: Suzanne Otters-Bruijnen
Fractievoorzitter VVD Brabant
Tel.: 06-42272234
Stuur ons een mail

Christophe van der Maat
Gedeputeerde namens VVD Brabant