VVD BRABANT KIJKT VOORUIT
(Bron: VVD Brabant Statenfractie)
’s-Hertogenbosch, 13 december 2019

De VVD Brabant vindt het spijtig dat het CDA het vertrouwen in de coalitie heeft opgezegd, maar respecteert de duidelijkheid die het CDA hiermee biedt. Brabant moet vooruit en mag niet op slot komen te staan. Daarom blijft de VVD Brabant zich op de toekomst van Brabant richten.

In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede onderhandelingen, het bestuursakkoord gesloten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De VVD staat achter de inhoud van dit akkoord, omdat het de uitdagingen die op Brabant afkomen aanpakt. Zo wordt er fors geïnvesteerd in onze economie en mobiliteit en wordt er tegelijkertijd gewerkt aan een veiliger Brabant waarin iedereen de kansen krijgt om zichzelf te ontplooien.

VVD Brabant richt zich op de toekomst en staat achter de Brabantse Aanpak Stikstof. Deze aanpak biedt ondernemers de benodigde tijd en ruimte voor belangrijke innovaties tegen stikstofuitstoot. Daarom hoopt de VVD dat Gedeputeerde Staten doorgaan met het uitvoeren van het bestuursakkoord. Komende weken bekijkt VVD Brabant de bestuurlijke opties voor Brabant. We blijven vooruitkijken.

Namens de fractie en de gedeputeerden:

Suzanne Otters-Bruijnen
Fractievoorzitter VVD Brabant
Tel.: 06-42272234
Stuur me een mail

Christophe van der Maat
Gedeputeerde VVD Brabant