NIEUW BESTUURSAKKOORD BRABANT
's-Hertogenbosch, 7 mei 2020

We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct geraakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog onbekende gevolgen van deze crisis. We bieden waar nodig een helpende hand. Brabant staat immers niet stil.
Ook de provinciale politiek blijft in beweging. Door het vertrek van het CDA uit de coalitie in december 2019 ontstond er een bestuurlijke impasse. Een minderheidscoalitie bleek niet wenselijk. Als grootste partij had de VVD de sleutel voor een meerderheidscoalitie in handen. Na weken van goed overleg tussen VVD, FvD, CDA en Lokaal Brabant ligt er nu een nieuw bestuursakkoord. Dit akkoord brengt politieke rust na een roerige periode en zoekt brede politieke samenwerking.

Het nieuwe bestuur springt op een rijdende trein die al eerder door ons in beweging is gebracht. Het nieuwe college neemt veel bestaande plannen over en start met de uitvoering. Denk aan de woningbouw, de aanpak van de verdroging, het opwekken van duurzame energie, de opschaling van het OV en het versterken van de economie.

Aanvullend zijn we erin geslaagd nog enkele verbeterslagen te maken:

1. Brabant moet blijven ontwikkelen. De stikstof problematiek maakte pijnlijk duidelijk dat veel partijen de ontwikkeling
    van Brabant onnodig willen afremmen. Voor ons is dat geen optie. Dit akkoord biedt duidelijkheid over de
    stikstofaanpak: we houden Brabant sterk, mede door duurzame ontwikkelingen. Dit geldt voor industriesectoren,
    woningbouw, infrastructuur en veehouderij. Om Brabant open te houden, hebben we afgesproken dat het
    rechtvaardig en noodzakelijk is de verduurzaming van oudere stalsystemen door te zetten. Met het oog op meer
    draagvlak in deze sector kiezen we er wel voor 15 maanden extra tijd te geven voor de realisatie van deze plannen.
2. We verlagen de motorrijtuigenbelasting en ontkomen er niet aan structurele bezuinigen in gang te zetten. Dat is
    nodig om ook toekomstige besturen de kans te geven in Brabant te investeren. Dit akkoord geeft de hoofdrichting
    van de bezuinigingen aan.
3. We staan achter de energiedoelstellingen en er zijn geen taboes. Dit betekent dat kernenergie welkom is. Dit
    betekent ook dat er windmolens en zonneweiden kunnen komen, uiteraard is daar wel draagvlak onder de inwoners
    voor nodig. De stem van gemeenteraden later dit jaar over de Regionale energieplannen is daarbij van groot belang.

We kunnen weer aan de slag voor Brabant. We houden de trein op volle vaart en koersen en sturen een beetje bij. Op 15 mei aanstaande wordt het nieuwe College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd en gaan we het nieuwe bestuursakkoord uitvoeren. En dat doen we: samen, slagvaardig en slim. Voor u en ons Brabant!

Met liberale groet,
Brabantse VVD-fractie

Suzanne Otters-Bruijnen, fractievoorzitter
Christophe van der Maat, lijsttrekker 2019 en gedeputeerde
Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde