BREDE WELVAART
's-Hertogenbosch, 19 oktober 2020

Als we nadenken over de prioriteiten in ons leven dan speelt gezondheid een bijzonder belangrijke rol. Kijk bijvoorbeeld naar de grote impact die de Corona besmettingen hebben op ons dagelijks leven. De Corona-crisis toont glashelder aan hoe kwetsbaar onze volksgezondheid is. Daarom denk ik dat onze volksgezondheid de komende jaren steeds hoger op de provinciale agenda komt te staan. Ook de provincie zal de komende jaren een duidelijke rol moeten vervullen op het gebied van volksgezondheid.

De afgelopen jaren zijn veel politieke beslissingen genomen met vooral economische belangen als afwegingskader. Deze economische afwegingen zullen ook in de toekomst een rol blijven spelen, maar gezondheid zal een belangrijker politiek aspect worden. Door gezondheid en leefomgeving bij de politiek te betrekken, spreken we over het begrip 'brede welvaart'. Brede welvaart wordt ook wel 'de economie van het geluk' genoemd en legt, naast economische aspecten ook de nadruk op gezondheid, veiligheid en welzijn. Brede welvaart is voor de VVD verder kijken dan je neus lang is. Samenhang zoeken om een duurzame, toekomstbestendige economie te combineren met welvaart en gezondheid voor toekomstige generaties.
In de discussie over kernenergie gebruik je bijvoorbeeld het economisch kader wanneer de nadruk ligt op de stabiliteit en mindere kosten van deze energievorm, dat Nederland onafhankelijk wordt van het buitenland en dat kernenergie leverzekerheid oplevert. Door vanuit het brede welvaartskader te kijken worden ook de voordelen voor onze gezondheid, zoals minder CO2 uitstoot, minder fijnstof uitstoot en minder landschapsvervuiling belicht.

In Brabant is Gedeputeerde Staten op dit moment een integrale visie gezondheid aan het ontwikkelen. Daarin wordt er een goede balans gezocht tussen gezondheid, economie en leefomgeving. Een visie die ervoor moet zorgen dat de provincie haar toegevoegde waarde met betrekking tot volksgezondheid op een goede manier invult.

Walter Manders
Woordvoerder Gezondheid VVD Brabant
Tel.: 06-51273536
Stuur me een mail