EN OF DE VVD KOERS HOUDT...
Best, 19 maart 2015

En hoe! Als de (voorlopige) uitslagen van zowel Provinciale Staten als waterschap De Dommel zullen zijn omgezet in definitieve uitslagen en er verandert, althans voor de VVD, niets dan houden we in beide gremia een krachtige vertegenwoordiging. In het waterschap verdubbelen we zelfs.
Hartelijk dank voor uw stem!!


De definitievee uitslag voor Provinciale Staten van Brabant ziet er, vertaald naar zetels als volgt uit:

VVD
CDA
SP
PVV
D66
PvdA
GroenLinks
50-Plus
PvdD
CU/SGP
Lokaal Brabant

De voorlopige uitslag voor waterschap De Dommel ziet er, vertaald naar zetels als volgt uit:

Water Natuurlijk
CDA
VVD
PvdA
50Plus
Algemene Waterschapspartij
Werken aan water

De VVD Best feliciteert alle kandidaten die op de lijsten van PS en WS De Dommel stonden van harte met het behaalde resultaat en dankt nogmaals haar kiezers in de gemeente Best voor hun gegeven steun. De VVD kan de leuze bovenin deze webpagina onverkort gaan uitvoeren!! Vermeldenswaard is dat de VVD in Best ruim 1900 stemmen verwierf en daarmee DE GROOTSTE PARTIJ in onze gemeente werd.

De volledige uitslag voor de PS-verkiezing in Best kunt u lezen door op deze link te klikken.

10
9
9
7
7
4
3
2
2
1
16
5
4
4
2
1
1

Maarten Swinkels
Secretaris VVD Best
Tel.: 0499-374444 / 06-53754830
Stuur me een mail