KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR HARRY SMITS
Best, 18 september 2015

VVD raadslid Harry Smits werd vandaag bevor-
derd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Eerder, bij zijn pensionering bij Defensie in
2005, werd hij al benoemd tot Lid van de Orde
van Oranje Nassau (met zwaarden).


De burgemeester van Best, Anton van Aert reikte
de hoge onderscheiding uit na de onthulling van
een 'Luisterkei' (onderdeel van de Liberation Route
Europe)
in Best.

De Koninklijke onderscheiding werd Harry onder
meer uitgereikt vanwege zijn bijdrage tot het in
stand houden van de historie en de herinnering
aan de Tweede Wereldoorlog. Als voorzitter van de
Stichting Platform Market Garden heeft hij ervoor
gezorgd dat op veel plaatsen in Brabant 'Luister-
keien' zijn geplaatst met uitleg over de oorlogshan-
delingen op die plekken.

Verder draagt Harry Smits als voorzitter van het
Comité Herdenkingen Best bij aan de herdenking
op 4 en de viering op 5 mei van de bevrijding van
Best, eind oktober 1944. Deze vindt ieder jaar
plaats in de Koetshuistuin in Best en wordt georga-
niseerd in samenwerking met de stichting Best
Bijzondere Evenementen (BBE) en de gemeente
Best.

Bestuur en fractie van de VVD Best feliciteren
Harry van Harte met deze prachtige onderschei-
ding.