GROTE STAP GEZET NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE
Rotterdam, 28 november 2015

De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond.

De VVD wordt een verzamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan we de bijeenkomsten die op alle niveaus in de partij georganiseerd worden omvormen tot thematische netwerken. Er komen flitscongressen, internetcommunities en de nadruk komt nog meer te liggen op sociale media. Iedere liberaal denkende is van harte welkom om mee te praten en mee te doen.

De structuur van onze partij verandert ook. Afdelingen moeten om dit te kunnen dragen wel wat volume hebben. Afdelingen gaan op in samenwerkingverbanden met andere gemeenten en worden lokale netwerken. De zeventien regiobesturen die we Kamercentrales noemen worden samengevoegd tot zeven VVD-regio’s. De voorzitters van deze regio’s vormen samen met het afgeslankte Hoofdbestuur een landelijk bestuursoverleg.

Partijvoorzitter Henry Keizer: "We hebben een grote stap gezet, maar het echte werk begint nu pas. En dat moet worden gedaan door onze leden, overal in het land, in elke provincie en in elke gemeente. Daar moeten ideeën worden geboren en uitgevoerd die het beste aansluiten bij de lokale omstandigheden. We gaan de hele partij daar vanuit het Algemeen Secretariaat op alle mogelijke manieren bij ondersteunen. Dit alles met het doel om ook in de toekomst krachtig verder te kunnen werken aan het liberaler maken van Nederland."
PARTIJ

Henry Keizer
Landelijk voorzitter VVD
Tel.: 070-3613061
Stuur me een mail