LOKALE VVD-AFDELINGEN VERDER ONDER ÉÉN NAAM:
Best, 13 april 2016

De lokale VVD-afdelingen in Best, Oirschot en Veldhoven gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD Best-Oirschot-Veldhoven (BOV). De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft.

Na de oproep van de landelijke VVD zijn de afdelingen in Veldhoven, Best en Oirschot met elkaar om de tafel gaan zitten. De samenwerking tussen de afdelingen moet een cultuurverandering teweegbrengen waarbij de leden van elkaar leren. "Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht", aldus de netwerk-voorzitter.

Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 13 april 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Mari Vervaart (Best) als bestuursvoorzitter. Het voltallige netwerkbestuur bestaat dan uit de volgende leden:

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Werkgroep
Per gemeente worden er nog wel werkgroepen ingezet die zich bezighouden met lokale zaken, het voorbereiden van een groslijst, een kandidatenlijst voor de verkiezingen in die gemeente en het bepalen van de doelen waaraan de per gemeente gereserveerde gelden kunnen worden besteed.

Op gemeentelijk niveau blijven werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te ondersteunen tijdens plaatselijke aangelegenheden. De werkgroep bestaat uit tenminste drie leden en heeft een informele status binnen het netwerk. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen.

De leden binnen deze werkgroep hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer! Mede hierdoor verwacht de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.
VVD-NETWERK BEST-OIRSCHOT-VELDHOVEN (BOV)


- Mari Vervaart (Best)
- Lars van der Hoorn (Veldhoven)
- Twan Smetsers (Oirschot)
- Eef van Loon (Veldhoven)
- Mark Notten (Oirschot)
- Ilona Vink-Bressers (Best)
- Willem-Jan van de Ven (Veldhoven)

Twan Smetsers
Secretaris VVD-netwerk BOV
Tel.: 0499-479060 / 06-43492920
Stuur me een mail